Erasmus+ projektek a szeghalmi Péter András Gimnázium és Kollégiumban

Intézményünkben jelenleg két Erasmus+ nemzetközi projekt is fut, melyek szorosan kapcsolódnak pedagógiai programunkhoz. Ezáltal erősítik az emelt szintű nyelvoktatást, valamint a humán és reál profilt a gimnáziumi oktatásban.

A HERO „Hősök és szuperhősök a nemzeti kultúrában” (2015-2017) projekt célja nemzeti kultúrák integrálása a mindennapi oktatásba, nyelvtanításba, helyi tantervbe. A projekt iskolánk humán tagozatának a programját erősíti, melynek során kultúránk jellegzetes alakjait hősök és szuperhősök formájában mutatjuk be.

A HERO (HŐS) betűszó olyan fogalmakat takar, mint: vendégszeretet (hospitality), oktatás (education), tisztelet (respect), lehetőség (opportunity). A projekt résztvevői jobban megismerik ezeket az értékeket, megtanulják, hogyan tudnak békében egymás mellett élni, más szemszögből látják a világot, e mellett életre szóló élményekre tesznek szert.

Célunk a projekt során a diákok gondolkodásmódját, miszerint a kultúra szétválaszt, olyan módon befolyásolni, mely azt az álláspontot erősíti, hogy a kultúra inkább összeköt bennünket. Nemzetközi projekttalálkozóra került sor 2016. október 15-21. között Lengyelországban, Slupskban, melyen iskolánkból 5 diák és 3 tanár vett részt. Négy ország diákjai és tanárai adtak elő közösen dramatizált jeleneteket az egyes országok kultúrájából, ismerkedtek a lengyel oktatási rendszerrel, kultúrával, hagyományokkal. A munka mellett országismereti kirándulásokon is részt vettünk, melynek célja Gdansk és Slupsk régiójának a  bemutatása volt. A nemzetközi projekttalálkozó hivatalos programja között szerepelt a találkozás Slupsk polgármesterével és látogatás a megyeházán. A tanulmányút életre szóló élményt jelentett a tanároknak és diákoknak egyaránt.    

2016. szeptemberében indult újabb nyertes projektünk, melynek címe „Let the Science Discover Us”, vagyis „Engedjük, hogy felfedezzen bennünket a tudomány” (2016-2018), mely iskolánk reál tagozatának tantervéhez kapcsolódik. A projekt célja, hogy növeljük a partner országok diákjainak érdeklődését a tudomány és technika világa iránt olyan tanári profil kialakításával, amely modern eszközök használatával és kísérletező módszerek alkalmazásával élménnyé teszi a tanulást a diákok számára a tanórákon.

Projektindító nemzetközi partnertalálkozóra került sor Barcelonában, 2016. november 29-december 3. között, melyen öt ország projektkoordinátorai, intézményvezetői és a  projektben résztvevő tanárai találkoztak. A háromnapos szakmai program része volt a természettudományos projekt részleteinek a kidolgozása, a bemeneti kérdőíves felmérés országonkénti értékelése, az eredmények összehasonlítása. A résztvevő országok: Csehország, Magyarország, Olaszország, Spanyolország és Törökország.  A projekt részeként két nemzetközi diáktábort szervezünk és tanárok továbbképzése valósul meg természettudományos témában. Az első közös tanárképzés az olaszországi San Giovanni Valdarnoban lesz 2017. márciusában, a firenzei és pisai egyetem tanárainak a bevonásával. 

Kővári Csilla   


Képek