Körösújfalu hírei

Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő Testülete 2016. december 21. napján tartotta az év utolsó testületi ülését, ahol elfogadta a 2017. évi ülés- és munkatervét. Az ülésterv alapján 2017-ben is minden hónap utolsó szerdai napján 9:00 órakor tartja testületi üléseit. A település vezetése 2017. július hónapjában nem tervez testületi ülést. A közmeghallgatás november, míg a szokásos éves falugyűlés március hónapban kerül meghallgatásra.

Megérkezett a szociális tűzifa a települési Önkormányzathoz. Összesen 106 m3 tölgyfa és kőrisfa került leszállításra melyet az Önkormányzat január 16-án kezd kiszállítani a lakosság részére. Egy rászoruló háztartáshoz 7,5-8 mq tűzifa kerül kiszállításra.

2017. január 5. napján tartotta meg a Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület tisztújító közgyűlését. A közgyűlés elfogadta az éves beszámolót és az alapszabályzat módosítását.   Herczeg Gyuláné az egyesület elnöke bejelentette, hogy a jövőben csak tagként szeretne részt venni az egyesület munkájában, ezért új elnökséget kellett választani. Az egyesület tagjai megköszönték a leköszönő elnök eddigi lelkiismeretes munkáját és a következő 5 évre egyhangúan Urbán Jánosnét választotta meg új elnöknek.

A Település vezetésének döntése értelmében 2017. január 1-től a Körösújfalui Mese erdő óvodába integrálta a községi konyhát. Ennek értelmében 2017-től egy önálló intézményként működik Mese erdő óvoda és Konyha néven. Ezen intézkedést a jogszabályváltozások tették szükségessé.

Képek