Akiért a Harang Szól...

A Reformáció - 500 esztendővel ezelőtt - nem újat talált ki, hanem visszatért az alapokhoz, a Szentíráshoz, Krisztushoz. Őseink nyomdokába lépve valami kicsit mi is tehettünk, reformáltuk azt, ami deformált volt! 2017. szeptember 22-én Harangszentelési ünnepünkön azért adtunk hálát, hogy 73 év árvaság után az Öregharang visszakapta testvéreit. A becsület úgy kívánta, cselekedjünk, amíg közöttünk élnek az utolsó tanúk, kik gyermekfejjel még három harang hangjára siettek templomunkba. Ahogyan az alapító Ft. Nagy László , városunk díszpolgára elmondta ünnepi beszédében: „Nekünk nem jó a rész, a csonka, a darab,…Isten nekünk nem csonkán, nem darabban adta Jézus Krisztust, hanem egészen és teljesen. Ezért jogos bennünk a vágy a teljesség után, ezért élünk, ezért munkálkodunk, ezért hiszünk, ezért imádkozunk…”
Dr. Fekete Károly Püspök Úr igehirdetésében a harmóniát hangsúlyozta Isten és ember között. A harangzúgás- Esz, Gesz, B hang egy hármas hangzat! Katona Gyula Esperes Úr köszöntőjében elhangzott: „Nem csupán Harangszentelés történik. Itt a jó győzedelmét ünnepeljük a gonosz felett, épülést a rombolás helyett!” Városunk polgármestere Bere Károly Füzesgyarmat régi-új hangjának, az Otthon kedves szavának nevezte a harangzúgást. Örömmel köszöntötték gyülekezetünket előző lelkipásztorai, Pluhár Gábor és Barát János. Végül megszólaltak a harangok! Soli Deo Glória!
Több száz adakozónak mondtunk köszönetet az elmúlt három évben. Most is ezt tesszük!
Húsvéttól a harangszentelésig az adakozó családok és személyek a következők voltak. Boross Zsigmond /Szeghalom/, Szabó József, Furkó Imre, Simon Antalné, Rózsa Lajosné, Barna János, Nemes Lilla, Bali Istvánné, Nyilas Endréné, Nagy Imréné, Nagy Kitti, Dorogi Károlyné /Körösladány/, Bagdi Imréné, Pál Lajosné, Csenkei Sándor, Földi Imre, ö. Földi Imréné, Kovács Endréné /Székesfehérvár/, Pikács Tamás /Tápiószecső/, Károlyi Sándor, Galambos Jánosné, Gergely József, Dr. Gergely Tamás, Dr. Bicsák Izabella /Szeged/, Lendvai Gábor, Gergely Anna /Budapest/, Gulyás Károlyné, Nádházi Gabriella /Gyula/, Huszár István, Tóth Istvánné, Kövér Sándor /Budapest/, Homoki Lajos, ifj. Homoki Lajos, Mennyei Imréné /Páty/, Szabó Attila, Baráth János, Baráth Andrea /Gyula/, Tóth Lajosné, Nyilas Károlyné, Szabó Imre, Nt. Nagy László /Gyula/, Vancsa Edit, Halász Sándor, Pikó Csaba, Dr. Sánta Tibor, Budai Imre, Kiss Zsigmondné, Kunos Bálint, Fadgyas Ferenc /Budapest/. A név nélkül is érkezett adományokon túl köszönetet mond Egyházközségünk Presbitériuma a segítőknek, városunk és gyülekezetünk tagjainak, kik a szervezésben, hívogatásban, tolmácsolásban, fényképezésben, szeretetvendégségben, két kezük munkájával, erőgépekkel is részt vettek. /Így a teljesség igénye nélkül - a képviselő testület, pedagógusok, a gyerekek, könyvtár, Tourinform Iroda, főkertész, a Füzesgyarmati Baráti kör…. A Polgárőrség tagjai, köztük voltak, kik szemüket nem hunyták le, míg biztonságban nem tudták a harangokat! /Vida Imre és Kádár László polgárőrök/. Három napig a harangokról szólt minden híradás. Az internetes nézettségben rekordok dőltek meg. A harangok beemelése igazi csapatmunka volt! Megszerettük a harangokat, alig győzzük feldolgozni az élményeket! De minden csoda három napig tart. Ne elégedjünk meg kevesebbel, mint hogy szívünk visszhangozza a harangok kondulását: „Mi Atyánk,
szenteltessék meg a Te neved! …Jézus A Krisztus!... Teljesedjetek be Szentlélekkel!” Ezek a harangokon lévő Igék.
A harangok öntése és beszerelése 8.125.847 Ft-ba /111600 PLN/ került. Antoni Kruszewskich lengyel harangöntő mester és csapata remekművet készített! Példaértékű összefogásban az ehhez szükséges összeg adakozásból egybegyűlt! Egyéb költségek is voltak - elektromos hálózat fejlesztése, statikus, daru, stb. – 567.000 Ft. Az Alapítvány így köszönettel veszi a további támogatást, áldásos működését folytatni kívánja. Lelki szemeink előtt már a felújított, fűtött templomban megszólaló 1895 – ben készült orgona…. Az Alapítvány számlaszáma: OTP 11733027-20053402

Tóth Zoltán református lelkipásztor

Képek