Évvége a CSDH Egyesületnél

Évvége a CSDH Egyesületnél

2017. december 6-án közgyűlést tartott az Egyesület, melynek keretében a 2017. évi munkát értékeltük, a 2018. évi munkatervet fogadtuk el. A 2017. évi munka nagyon összetett és nehéz évet jelentett, hisz majdnem alvó állapotban lévő szervezetet kellett ismét működőképessé tenni, melynek során az alapvető cél megvalósítását kellett ismét középpontba állítani.  A tagság életkora igen magas, több mint hetven év volt. Ezt sikerült új tagok belépésével 65 évre levinni. Nehéz a tagság aktivizálása akkor, mikor már nagyjából az is feledésbe merült, miért is van az egyesület. Következetesen amellett állok ki, hogy a cél szerinti tevékenységet kell vinni, amiért létrejött annak idején a mozgalom, az Egyesület. Ez néha a tagság egy részének ellenállásába is ütközött, de mára talán már elfogadták, hogy miért is vannak közöttünk és igyekeznek érdemlegesen a munkában részt venni. A vezetés feladata az értelmes munka vitele, amihez viszont nagyon fontos lenne olyan épület, helyiség, ahová anyagainkat begyűjthetjük, feldolgozhatjuk, rendszerezhetjük, és ami még fontosabb, a lakosság elé tárása ideiglenes vagy még jobb, ha állandó helytörténeti kiállítás formájában megvalósítható lenne, hogy lássa a lakosság a begyűjtött anyagot.

Személyi változás is beállt a két elnökségi tag lemondásával. Incze László alelnök és Balázs Balázs tájház vezető egészségi állapotára hivatkozással lemondtak. A közgyűlés mindkét fő munkáját nagyra értékelte, megköszönte munkájukat és tudomásul vette a lemondásokat, más lehetősége nem maradt. A közgyűlés előtti időszakban a tagság körében végzett felmérés alapján csupán a Tájház vezető személyére érkezett olyan javaslat, amikor a jelölt vállalta is megválasztása esetén a feladatot, mely alapján Papp Ferencné lett a tájház vezető, egyben az elnökség tagja. A helyettes személyét keresnünk kell. December 15-én a Református Egyház Gyülekezeti termében gyűltünk össze egy „fehérasztalos” év végi beszélgetésre, melyen Bere Károly polgármester, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselőasszony, SZHB elnöke, valamint Rácz-Homoki Éva a HJVK és Közművelődési Intézmény igazgatója, illetve Nt. Tóth Zoltán református tiszteletes is részt vettek. A 2018. év fontosabb teendőiről – terjedelmi okok miatt -, a legközelebbi lapszámban tudok röviden tájékoztatót nyújtani.

Ibrányi János

Képek