Önkéntes munka: fiatalok szorgoskodtak a Sző-réti tanösvényen

A 11. és 12. évfolyamos tanulók két kísérőtanárral együtt érkeztek az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében, az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú „Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve” elnevezésű projekt keretében. A „Több leszel, ha teszel! –Ültess fát! - Társadalmi szemléletformálás a környezeti nevelésért és fenntartható fejlődésért” programhoz a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság a helyszínt biztosította.
Az önkéntes munkára érkező fiataloknak Bíró István, a KMNPI természetvédelmi tájegységvezetője először bemutatta a terület táji, természetvédelmi értékeit. Aztán megkezdődött a munka, ami ezúttal a Sző-réti tanösvény karbantartása volt. A fiatalok a 70-es pallósort festették, mázolták át. Mintegy két és fél órán át 28 diák szorgoskodott a védett területen.
A fotókat Lestyan-Goda Judit készítette.