Ritka ragadozó vendégek bukkantak fel a Dévaványai-Ecsegi pusztákon

A szirti sas általában magas hegyvidékeken, ritkábban középhegységekben költ. Magyarországon mindössze 4-5 pár fészkel a Zempléni-hegységben és a Bükkben. 
Az Alföldön csak téli vendég, akkor érkezik meg, amikor költőhelyein már nehezen jut táplálékhoz.
Az az öreg példány, amelyet a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai Körösladány szigeti részén figyeltek meg, valószínűleg a Bihar-hegységből érkezett, s jó eséllyel az egész telet itt tölti majd.
Fakó rétihéjákat szintén ritkán láthatunk a dél-alföldi tájakon. Magyarországon nem költenek, s a tavaszi és az őszi vonulások alkalmával is csupán néhány példányt sikerül megpillantanunk. November elején Dévaványán, a KMNP Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontjának közelében figyeltek meg egy öreg hímet. Ez az észlelés nagyon késői, ugyanis a fakó rétihéják általában már szeptember-októberben átvonulnak térségünkön.A fotókat Szél Antal István készítette.